Reklamacje

REKLAMACJE

Bezpieczeństwo zakupów jest dla nas priorytetem, który obejmuje także możliwość dokonywania reklamacji.
Aby Państwo jako nasi Klienci, mogli dochodzić swoich praw w ramach reklamacji zakupionych towarów, prosimy o przysłanie do nas na adres pocztowy bądź mailowy reklamacje@anerbhp.pl  wypełnionego druku reklamacji.

1. W przypadku reklamacji uszkodzeń transportowych przesyłek dostarczonych do Państwa przez firmą kurierską:

ODBIÓR PRZESYŁKI OD KURIERA

• Przed odbiorem przesyłki prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie stanu opakowania zewnętrznego produktu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania (w szczególności wgnieceń, otarć, zabrudzeń, przedziurawień lub innych ubytków) koniecznie zwróć uwagę kurierowi i wspólnie opiszcie uszkodzenia w protokole szkody. Kurier nie może odmówić bycia obecnym przy sprawdzeniu przez Konsumenta zawartości przesyłki.

• Po przyjęciu przesyłki i rozpakowaniu jej w obecności kuriera dokładnie sprawdź towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru zadbaj o dokładne ich opisanie w protokole szkody (w większości przypadków, w miejscu powstania uszkodzenia mechanicznego produktu, opakowanie zewnętrzne również jest uszkodzone). Protokół szkody należy sporządzić samodzielnie, nie powierzając tego zadania kurierowi, ponieważ w takich przypadkach kurierzy niekoniecznie działają w interesie Konsumenta. Następnie niezwłocznie zgłoś zastrzeżenia w centrali przewoźnika i złóż reklamację.

• Jeżeli zdecydujesz się w ogóle nie przyjmować przesyłki, uprzejmie prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem 22 2176559 , 607710336 lub mailowo reklamacje@anerbhp.pl z informacjami dotyczącymi uszkodzeń.

• Uwaga!  Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia, chyba, że protokół odbioru nie został sporządzony z winy przewoźnika albo uszkodzenie paczki nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

• Jeżeli uszkodzenia towaru ujawnią się dopiero po rozpakowaniu przesyłki jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki a uszkodzeń nie można było zauważyć z zewnątrz, niezwłocznie po ich dostrzeżeniu powiadom kuriera i zażądaj sporządzenia protokołu szkody. Protokół spisz wspólnie z przedstawicielem przewoźnika lub sprawdź jego treść przed podpisaniem. Od treści protokołu może zależeć przebieg ewentualnego postępowania reklamacyjnego usługi transportowej. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu należy przesłać protokół na nasz adres mailowy, nie powierzając tej czynności kurierowi.

2. W przypadku reklamacji towarów, które, posiadają wadę fabryczną lub są niekompletne:

Prosimy o przesłanie mailowo poprawnie wypełnionego formularza reklamacji zawierającego:

• opis usterki/uszkodzenia oraz informacja, kiedy stwierdzono uszkodzenie lub brak elementu
• numer zamówienia bądź numer faktury
• numer katalogowy uszkodzonego produktu
• zdjęcia uszkodzonego towaru
• imię i nazwisko osoby bądź nazwa firmy zgłaszającej reklamację

W większości przypadków reklamacja odbywa się za pośrednictwem producenta i jego serwisu. Nasz sklep pomoże Państwu uczestniczyć w całym tym procesie, jeśli tylko Państwo wyrażą taką chęć.

W przypadku nieskuteczności naprawy bądź wymiany na inny podobny produkt, Konsumentowi zostanie zwrócona cena towaru. Pociągnie to za sobą konieczność wystawienia korekty dokumentu sprzedaży, a jeżeli będzie to Faktura VAT to wystawiona zostanie faktura korygująca. Zostanie ona przesłana Konsumentowi. Po jej otrzymaniu zostaną zwrócone Kupującemu pieniądze na podane konto bankowe.

Wzór formularza reklamacji //static.abstore.pl/design/accounts/anerbhp/img/bazowy/wzor-formularza-reklamacyjnego-rekojmia-skonwertowany.pdf